PEPtalks

Vil Gud begrænse min frihed?

03:02     Med Peter Højlund den 25. november 2018

Kristendommen sætter mange grænser. Og ja, godt nok siger vi, at Jesus har sat os fri, men det kan være ret svært at tro på, når man mest af alt oplever kristendommen som frihedsberøvende. Men måske skyldes det i virkeligheden, at vi har gjort noget, som i udgangspunktet var positivt til noget negativt.

Se også