Kan dødfødte blive frelst?

02:50     Med Peter Højlund den 24. februar 2019

Spørgsmålet om menneskers frelse er uhyre følsomt. Og når vi så berører et område af frelsen, som Bibelen ikke siger synderligt meget om, bliver det rigtig svært. Men jeg tror, at der er en ting, vi kan gøre.

Se også