Hvorfor fortryder Gud?

02:11     Med Peter Højlund den 2. juli 2017

I fortællingen om Noas ark hører vi, at Gud fortryder det, han har gjort. Burde Gud, som er alvidende, ikke netop være en, som aldrig fortryder? Så hvordan hænger det lige sammen?

Se også