Hvordan kan jeg lære at elske Gud?

02:49     Med Peter Højlund den 22. december 2019

En af de helt store og vigtige temaer i kristendommen er det dobbelte kærlighedsbud. Det handler om kærlighed til Gud og til næsten. Men ofte bliver det mest det sidste, vi forholder os til, og kærligheden til Gud glider mere ud i en tale om at tro på ham. Måske er det fordi, det kan virke enormt bøvlet at tro på en, man ikke kan se. Men måske behøver det i virkeligheden ikke være så bøvlet.

Se også