Hvordan får jeg Guds fred i hverdagen?

03:17     Med Peter Højlund den 4. september 2019

De fleste kristne kender til frustrationen over, at man har svært ved at fastholde følelsen af Guds fred gennem hele ugen. Det kan føles som om, at det er noget, der allerhøjest melder sig til gudstjenester, og for nogles vedkommende kun når man 2-3 gange om året er afsted på en kristen konference eller lejr. Og det kan både være frustrerende, men det kan også være anfægtende, for hvad betyder det egentlig for mit forhold til Gud?

Se også