Hvad sker der, hvis man ikke tror?

02:42     Med Peter Højlund den 29. juli 2019

Et af de vanskeligste spørgsmål at forholde sig til inde for kristendommen er spørgsmålet om tro eller mangel derpå. Det er svært af flere grunde, men særligt fylder angsten for fortabelsen, som Bibelen og særligt Jesus taler så meget om. Hvad er det lige, alt det går ud på?

Se også