Hvad skal man gøre, når man hele tiden overtræder Guds bud?

03:01     Med Peter Højlund den 13. august 2019

Som kristne lever vi hele tiden i en spænding mellem, at vi kun bliver bedt om at tro på Gud, men på den anden side er der en række bud, som vi også bliver bedt om at overholde. Det er en spænding mellem, det man traditionelt har kaldt lov og evangelium. Men nogle gange kan 'Guds lov' også komme i en helt anden betydning, som måske kan kaste et lys over, hvordan det hænger sammen, når man tror på Gud.

Se også