Får man dårlige helbred af ikke at bede?

02:08     Med Peter Højlund den 13. august 2017

Du har måske hørt fra nogle, at der er sådan, det hænger sammen. Der er folk, der mener, at det går dig godt alt efter, hvor meget tid du bruger sammen med Gud. Men der ligger en farlig og usund teologi til grund for denne tænkning, og evangeliet er hverken farligt eller usundt.

Se også