Pensioneret præst og teolog Ingolf Henoch Pedersen, Randers, holder oplæg over emnet "Jeg regner alt det for tab" med udgangspunkt i Filipperbrevet kap. 3 v 1-11. Optagelsen er fra bibeltimen onsdag.