Pensioneret præst og teolog Ingolf Henoch Pedersen, Randers, holder oplæg over emnet "For mig er livet Kristus" med udgangspunkt i Filipperbrevet kap. 1 v 1-26. Optagensen er fra bibeltimen mandag.