Line Reckweg Nissen

Line Reckweg Nissen

Markedsførings- og sekretariatskoordinator

Line arbejder for Promission som Markedsførings- og sekretariatskoordinator. Derudover har hun en cand.mag. i litteraturhistorie.

Medvirker i