Det er kendetegnende for Gud, at han kalder på sin skabning, for han er fællesskabets Gud. Vi har det største håb foran os, og det gør os i stand til at leve livet, til at være i mission og til at have et stærkt håb om, at en dag skal Gud sætte os alle fri.

Det er nogle af de pointer IMUs landsleder Niels Hankelbjerg Mortensen har med i sin forkyndelse fra Indre Missions online årsmøde. Optagelsen er fra missionshuset i Odense den 6. juni 2020.