Ræk ud

31:45     Med Jørgen Johansen den 10. marts 2019

Oplæg ved sognepræst Jørgen Johansen ud fra emnet "Ræk ud". Optagelsen er fra Indre Missions Lederkonference 2019, som havde temaet "Han elskede os først - derfor".

Videoen kan bruges som oplæg til samtale fx ud fra spørgsmålene nedenfor.

Refleksionsspørgsmål

1. Hvad er det, der gør, at du nok tror på syndernes forladelse, men rammer muren, når det gælder frimodigheden overfor din næste? Overvej hvorfor?

2. Tænk på 3 mennesker du på en eller anden måde er i jævnlig relation med. Hvor er det, du rammer muren og ikke kommer igennem med det, du gerne vil sige, når anledningen byder sig?

Se også