Målet for livet

07:15     Med Andreas Kildahl Fibiger den 18. marts 2021

Missionær Andreas Kildahl Fibiger deler nogle overvejelser om at tænkte langsigtet. Som Guds børn er vores fædreland i himlen, og det er målet for vores liv. Hvilken betydning har det for vores hverdag? Andreas synger desuden sangen "Der er et sted", som han selv har skrevet.

Optagelsen er fra Indre Missions Online andagter under coronalockdown i foråret 2021.

Se også