Lederkonference 2019

Kristus Alene

34:57     Med Cecilie Thams Nord Hansen den 9. marts 2019

Oplæg ved redaktør i Bibellæserringen Cecilie Thams Nord Hansen ud fra emnet "Kristus Alene". Optagelsen er fra Indre Missions Lederkonference 2019, som havde temaet "Han elskede os først - derfor".

Videoen kan bruges som oplæg til samtale fx ud fra spørgsmålene nedenfor.

Refleksionsspørgsmål

1. Hvad indebærer Jesu død på korset i forholdet til Gud, os selv og andre mennesker?

2. Hvad betyder det, at Gud forligte os med sig selv i Kristus (jf. 2. Kor. 5,17-21) - og hvordan kan vi følge opfordringen til at lade os forlige med Gud?

Se også