Jeg fører jer helt tilbage til det oprindelige

57:41     Med Henriette Engberg Vinkel den 28. juli 2021

I dåben er vi blevet Guds børn og Guds helligånd er konkret til stede i os – ligesom han var det i det allerhelligste i templet i Jerusalem. Vi lever i en allerede/endnu ikke virkelighed. Vi er allerede frelst, men vi ser frem mod befrielsen. Indtil da lever vi i syndefaldets verden, hvor Djævlen forsøger at overbevise os om, at vores erfaring stemmer 1:1 med virkeligheden.

Teolog Henriette E. Vinkel underviser ud fra emnet “Jeg fører jer helt tilbage til det oprindelige” ved bibeltimen onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021. Temaet for ugen var NÆR.

Se også