Hvordan bruger jeg min tid?

00:00     Med Erik Empleo Dahl Hansen den 6. maj 2021

Coronatiden har fået Erik og hans familie til at overveje, hvordan de bruger deres tid. Erik deler i denne korte andagt nogle tanker om at prioritere som kristen.

Optagelsen er fra Indre Missions Online andagter under coronalockdown i foråret 2021.

Se også