Forkyndelse

Å-festival 2024

Å-festival er Danmarks største kristne musikfestival og finder sted hvert år i pinsen i Sønder Felding. Festivalen er en god blanding af musik, forkyndelse, camping og fællesskab. Læs mere om "Å-festival" på aa-festival.dk.