Forkyndelse

Å-festival 2019

Å-festival er Danmarks største kristne musikfestival. Festivallen finder sted hver år i pinsen, og afholdes i Sønder Felding. 

Å-festival er en god blanding af musik, forkyndelse, camping og fællesskab. Festivallen havde i 2019 temaet "Så så man lige mig". Læs mere om "Å-festival" på aa-festival.dk.