Vært Andreas Engedal Bøge bibelsnakker om Lukasevangeliet kap. 1, 57-80 med ungdomskonsulent Jim Pfrogner.