Vært Andreas Engedal Bøge bibelsnakker om Lukasevangeliet kap. 2, 1-21 med ungdomskonsulent Jim Pfrogner.