Hvorfor skulle Jesus fødes?

02:37     Med Peter Højlund den 22. april 2018

Kunne Jesus ikke ligeså godt være dukket op ud af det blå i stedet for at bruge 30 år på at loade sin frelsesplan fra fødslen omkring år 0? Og hvad betyder det i det hele taget, at Jesus netop blev født og ikke bare dukkede op?

Se også