Vi vil ikke være tavse

03:13     Med Hans-Ole Bækgaard den 9. juni 2017

Indre Mission bindes sammen af en fælles tro og et fælles mål, ikke af fælles holdninger

Se også