Vi vil ikke være enige om alt

02:20     Med Jens Medom Madsen den 10. november 2017

Målet er ikke fællesskaber, der ensretter, men fællesskaber, der giver plads til forskellighed

Se også