Vi vil blande os i debatten

02:29     Med Hans-Ole Bækgaard den 21. september 2018

Der er brug for, at også fagfolk og politikere deler bekymringen for udviklingen i kønsforståelsen

Se også