Undgå tørken

02:16     Med Jens Medom Madsen den 10. august 2018

Med gode landkort og frisk vand kan vi navigere ud af åndelig tørke

Se også