Ord bygger bro og skaber skel

02:21     Med Jens Medom Madsen den 20. september 2019

Krænkelseskulturen står i vejen for vores evne til at rumme vores forskelligheder og uenigheder

Se også