Missionsfolk er fast funderet

02:29     Med Peter Nord Hansen den 14. juni 2019

Det har aldrig været Indre Missions kald at være en magtfaktor, men en vækkerrøst og et vidne for Jesus

Se også