Kald gode forkyndere

03:03     Med Jens Medom Madsen den 1. september 2017

Forkyndelsen skal være inspirerende, men også være sund og sand og fremme IM’s sag

Se også