Intet må være normalt

03:07     Med Hans-Ole Bækgaard den 15. juni 2018

En ny samfundsopløsende ideologi vil ophæve Guds skaberorden

Se også