Hvor blev andagten af?

02:24     Med Peter Nord Hansen den 12. januar 2018

Det kan få stor betydning, hvis flere holder andagt i deres hjem, både i det daglige og når vi besøger hinanden

Se også