Forsigtighed kan betyde åndeligt svigt

02:53     Med Hans-Ole Bækgaard den 22. marts 2019

Advarslen mod negativ social kontrol må ikke føre til tandløs forkyndelse.

Se også