Debatkulturen er syg

02:15     Med Jens Medom Madsen den 20. april 2018

Der er brug for, at vi med det kristne menneskesyn danner modkultur

Se også