Spørgsmål til Timotheus 1 // ZoomSyd

28:13     Med Sprint Aagaard Korsholm den 9. marts 2021

Denne video er en rå og kort optagelse af online-videoundervisningen den 9. marts 2021 i Region Syd. Undervisningskonsulent Sprint Korsholm underviser i den første af fem gange om de to breve til Timotheus. Temaet er: "Hvorfor er Gud og Kristus Jesus så vigtige?"

De næste fire: Hvorfor tror nogle og andre falder fra? (16.marts)

Hvordan skal vore menigheder indrettes? (23.marts)

Det med mænd og kvinder – hvordan er det hos de kristne? (30.marts)

Paulus taler rigtig meget om at ”Stride troens gode strid”. Hvad er det? (6.april)

Hver undervisning indeholder både oplæg og efterfølgende mulighed for samtale. Der kan downloades et samtaleark herunder.

Se også