Paulus 3: Missionær og Menighedsplanter

29:35     Med Sprint Aagaard Korsholm den 16. november 2020

Dette er den tredje af fem videoer, der omhandler forskellige sider af personen Paulus' liv og tjeneste. Paulus er en af de vigtigste personer, når det drejer sig om beskrivelsen af kristendommen og dens teologi - hvilket bl.a. ses af, at han har skrevet store dele af Ny Testamente.

De øvrige videoer udkommer i efteråret 2020. Det anbefales at downloade samtalearket, der også indeholder bibelsteder m.m., der er nævnt i videoerne.

Se også