Alle undervisningsvideoer

Livets afslutning

34:27     Med Sprint Aagaard Korsholm den 11. december 2014

I denne video gennemgår Sprint nogle hovedlinjer i de etiske problemstillinger omkring emnerne: ”Organtransplantation”, ”Aktiv dødshjælp” og ”Selvmord”. Vi ser på hjertedødskriteriet og hjernedødskriteriet. Vi ser på organdonation og donorkort. Vi ser på ”medlidenhedsdrab” og på selvmord.

De bibelske retningslinjer bringes i spil sammen med information om de nutidige tekniske muligheder og deres påvirkning af samfundet og menneskesynet.

 

Se også