Snak tro med Erik og Jonathan

Livet indeholder en lang række spørgsmål, det ikke er menneskeligt muligt at have klar besked på. Nogle kan vi lade ligge i det uvisse, men andre er vi nødt til at svare på for at kunne agere i denne verden. 

I denne samtalepodcast mødes Erik og Jonathan for at tale om deres tro - den ene tror på Gud, den anden tvivler. I 12 afsnit forsøger de at dele deres tanker og blive klogere på hinanden, og hvad de selv tænker. De inviterer dig til at lytte og tænke med. Nyt afsnit hver fjortende dag.

Kan tilgivelse og straf eksisterer samtidigt? Hvis vi ønsker et retfærdigt samfund, er der nødt til at være konsekvens for lovbrud, men hvis vi ønsker et barmhjertigt samfund, er vi nødt til at eftergive straf. Hvornår skal man gøre det ene eller det andet? Det tager Erik og Jonathan en snak om i dette afsnit.

Samtalen kan også ses på youtube - youtu.be/IysdmdpN2-c

I episode 2 snakkede Erik og Jonathan om synd overordnet, om hvad synd er. I Dette afsnit snakker Erik og Jonathan om hvad det er, der er synd. De tager udgangspunkt i de ti bud, som findes i det gamle testamente. De kommer ind på at kristne tilsyneladende bare vælger og vrager blandt det gamle testamentes regler, hvordan vi kan rette vores moralske intuition og seksualmoral, ægteskab og skilsmisse.

Samtalen kan også ses på youtube - https://youtu.be/Iy_T12-5Ayw

 

I dette afsnit behandler Erik og Jonathan nogle af de etiske implikationer, der følger med den kristne lære om verdens skabelse. Vi snakker om menneskets suverænitet, om klima, om arbejde som et livsvilkår, og om klassiske kønsroller.

Samtalen kan også ses på youtube - https://youtu.be/9mVPCRFgjpI

I dette afsnit snakker Erik og Jonathan om synd på to forskellige måder. Om synd som overtrædelse af konkrete bud, eller som afvigelse fra idealet. Jonathan udfolder hvordan han tror at evolution er grunden til at mennesker fristes både til ondskab, men også gode gerninger, på grund af vores forfædres forskellige effektive evolutionære strategier. Erik påpeger at denne forklaring mangler tro, der forvandler effektive evolutionære strategier til gode eller onde handlinger.

Samtalen kan også ses på youtube - youtu.be/WilcTMMDji8

I dette afsnit taler Erik og Jonathan om deres tanker omkring jordens og livets oprindelse. Erik forklarer sine grunde til at afvise evolutionsteorien som egentlig naturvidenskab, og hvorfor han har valgt ungjords kreationisme, der er lige så lidt naturvidenskabelig, som sit udgangspunkt. Jonathan går Erik på klingen, da han mener at evolutionsteori er den simpleste - og derfor smukkeste - teori, der kan forklare og forudsige alt, fra reproduktion til moral vedrørende levende organismer.

Samtalen kan også ses på youtube - youtu.be/hKBbso70HOk