Hvad manglede loven?

01:54     Med Peter Højlund den 6. maj 2018

"Hvad er der galt Moses?"
"Altså jeg havde virkelig gjort mig umage for at få nedskrevet den lov!"
Hvorfor var loven ikke god nok, som den var? Hvorfor skulle Jesus komme ned og frelse os, når vi havde en fint udarbejdet lov?

Se også