Lystruphave Bibelcamping

Lystruphave Bibelcamping

Taler og undervisning fra bibeltimer og aftenmøder på Lystruphave Bibelcamping. Indholdet fra årets bibelcamping er online senest i august.

Læs mere om Lystruphave Bibelcamping på lystruphave-bibelcamping.dk.

Forkyndelse på farten

Optagelserne på denne side har det til fælles, at de ønsker at forkynde Guds ord, så det får betydning for dig og din tro. Du kan lytte, lige når det passer bedst for dig - både her og i din podcastplayer.

Bibeltime ved forkynder Jens Jensen, Norge. Emnet er "Underordne jer hinanden". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved forkynder Jens Jensen, Norge ud fra Åb. kap. 3, 7-13. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved forkynder Jens Jensen, Norge. Emnet er "Underordne jer under nåden" ud fra Ef. 1, 3-14. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved forkynder Jens Jensen, Norge ud fra 2. kor. 1, 19-20. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved forkynder Jens Jensen, Norge. "Underordne jer under Gud". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Gud

Tale ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande ud fra Luk. 23, 26-43. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande. Emnet er "Helligåndens gerning" ud fra Joh. 16, 5-15. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande ud fra Matt. 25, 1-13. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale af præst Børge Terp, Horsens ved gudstjenesten på Lystruphave Bibelcamping 2018. Søndagens prædiketekst til 7. s. efter Trinitatis er Matt. 10,24-31. 

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande. Emnet er "At følge efter Kristus" ud fra Matt. 16, 24-27. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Emnet er "Tilgivelse er det bedst i verden". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande. Emnet er "Guds tempel" ud fra 1. Kor. 3, 9-17. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved ved Karlo Brøndbjerg, Herning. Emnet er "Vi skal tilbede Gud med både hjerte og hjerne". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Seminar ved Karlo Brondbjerg, Herning. Emnet er "Skabelse eller evolution - Passer Bibelen med moderne videnskab?". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Karlo Brøndbjerg, Herning. Emnet er "Stå fast på ordet, og afstå fra fornuftbestemte løsninger" ud fra Ezra 1-6. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved pens. missionær Villy Sørensen, Hammel. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Den sande retfærdighed, håb og glæde" ud fra Fil. 3, 1 - 4, 23. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved pens. missionær Villy Sørensen, Hammel. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Kristus for os, i os og gennem os" ud fra Fil. 1, 27 - 2, 30. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Tag Bibelen alvorlig". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Kristus i centrum" ud fra Fil. 1, 1-26. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Tag synden alvorlig". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Børge Terp. Emnet er "Kobberslangen: Livet eller døden – Gud frelser" ud fra 4. Mos. 21, 4-9 og 5. Mos. 30, 15-20. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Henrik Dideriksen. Emnet er "Har du Jesusglæde?". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Børge Terp. Emnet er "Den store forsoningsdag – Gud tilgiver" ud fra 3. Mos. 16. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Henrik Dideriksen. Emnet er "For ung til at tænke på Gud". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er "Guldkalven – Menneskets grundsynd: Afgudsdyrkelse" ud fra 2. Mos. 32. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Sprint Korsholm ifbm. et aftenmøde på Lystruphave Bibelcamping 2017. Temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er "Moses på Horeb – Guds hellige lov" ud fra 2. Mos. 20. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emnet er "Udgangen af Egypten – Gud leder" ud fra 2. Mos. 13-14. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Aftenseminar ved Jón Poulsen. Emnet er "Med himlen i hjertet og helvede i hovedet". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emnet er "Den første påske – Gud skaber en udvej" ud fra 2. Mos. 12. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Jens Medom Madsen ifbm. et aftenmøde på Lystruphave Bibelcamping 2017. Temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Egild Kildeholm. Emnet er "Moses, Farao og de ti plager – Guds almagt og suverænitet" ud fra 2. Mos. 5-11. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Egild Kildeholm. Emnet er "Menigheden i Laodikea". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Egild Kildeholm. Emnet er "Moses og tornebusken – Når Gud kalder" ud fra 2. Mos. 3-4. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Egild Kildeholm. Emnet er "Menigheden i Sardes". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor ugens tema var "På vandring med Gud".

Seminar ved Vibeke Sode Hjort. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Moses' fødsel, opvækst og flugt – Syndens konsekvenser" og tager udgangspunkt i 2. Mos. 2. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Optagelsen er fra et aftenmøde på Lystruphave Bibelcamping 2017. Temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Vibeke Sode Hjort. Emnet er "Hvor er vi i historien? – Baggrund for Moses liv". Optagelse fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".