Folkekirkens identitet er på spil

03:03     Med Hans-Ole Bækgaard den 14. januar 2022

Bag mange ønsker om fornyelse af gudstjenestens liturgi ligger også et opgør med kirkens lutherske bekendelsesgrundlag

Se også