Med livet på spil

29:11     Med Børge Haahr Andersen den 8. marts 2019

Oplæg ved rektor Børge Haahr Andersen på Indre Missions Lederkonference 2019. Emnet for oplægget er "Med livet på spil" med udgangspunkt i bibelteksten fra Matt. 25, 31-46. Konferencens tema er "Han elskede os først - derfor". 

Videoen kan bruges som oplæg til samtale fx ud fra spørgsmålene nedenfor. 

Refleksionsspørgsmål

1. Hvad forhindrer dig i at se dine medmennesker som Jesus ser dem?

2. Hvilke redskaber kan vi gøre brug af, når vi vil udvikle en bevidsthed om, at evigheden er på spil i vores møde med andre mennesker?

Se også