Lovsangsfest i Holstebro

Lovsangsfest i Holstebro er et arrangement der afholdes tre gange årligt i Holstebro. Lovsangsfest i Holstebro er aftner med lovsang, forkyndelse og fællesskab. Aftnerne har forskelligt tema, men har et generelt fokus på at tilbede og lovsynge Gud.

Du kan læse mere om Lovsangsfest i Holstebro på lovsangsfest.dk.