Jesus gør mig rig

06:08     Med Jens Bækgaard Dahl den 25. februar 2021

I denne andagt er vi på besøg i Aarhus hos Jens Bækgaard Dahl. Han reflekterer over temaet "Jesus gør mig rig". Optagelsen er fra Indre Missions Online andagter under coronalockdown i vinteren 2021.

Se også