De frimodige

2:55:12     Med Søren Aalbæk RønnPernille Ryttersgaard Rønn og Joakim Hjorth den 4. juni 2017

Tale ved Søren Rønn, Joakim Hjort og Pernille Ryttersgaard. Emnet er "De frimodige". Optagelsen er fra aftenmødet søndag på Å-festival 2017, hvor temaet var ”Optur”. 

Se også