Udvælgelse og forudbestemmelse

12:05     Med Jón Poulsen den 21. august 2019

Vi er frelst af nåden alene. Det vil sige, at vi intet har gjort for at gøre os fortjente til frelsen - Gud har gjort alt. I ham er vi forudbestemte og udvalgte til det evige liv.

Se fx Efeserbrevet kapitel 1 og 2.

Se også