Nadveren - hvem må deltage?

13:37     Med Jón Poulsen den 21. august 2019

Sådan skriver Paulus i 1 Kor 11,23-29: "For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød,  takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«  Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«  For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.

Se også