Hvem er Gud? (treenigheden)

16:36     Med Jón Poulsen den 21. august 2019

De fleste lutherske menigheder i Danmark har fem bekendelsesskrifter, som sammen med Bibelen, danner grundlaget for læren. Bibelen står selvfølgelig øverst, men bekendelserne forsøger på at redegøre for Bibelens centrale budskaber.

Én af de ting, som alle bekendelserne tager udgangspunkt i er, at Gud er treenig. Dvs., der er kun én Gud. Men Gud er også tre selvstændige personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. De er af samme væsen, men er dog tre.

Se også