Støv på din bibel er som rust på din sjæl

03:37     Med Jonas Kattner Sørensen den 7. marts 2019

Jonas Kattner Sørensen fortæller om den betydning Bibelen har for hans trosliv, og hvordan den kan guide ham i de valg han træffer.

Se også