Hvem Er Jesus

03:01     Med Philip Vestergård Kristoffersen den 29. november 2018

Phillip kommer i denne andagt ind på hvem Jesus er. Havde Jesus også mandage hvor han helst ville blive hjemme? Var Jesus nogle gange ked af det? Hvem var Jesus? 

Se også