Gid Jeg Havde Et Kort Over Mit Liv

03:08     Med René Søndergaard Gimm den 10. januar 2019

I denne andagt fortæller René om sine oplevelser, med hvor rart det ville være hvis Gud bare ville fortælle sin plan med ham. 

Se også